środa, 25 maja 2016

Stawianie balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Projekotwanie plotki PVC na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Ploty plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz planowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady PVC na plot i furtkę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz